Support Media realizuje projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013

Projekt „Wdrożenie systemu B2B w celu zwiększenia efektywności między z partnerami biznesowymi”

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-14-296/13; umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-296/13-00

Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Zapytania ofertowe w ramach działania 8.2

Zapytanie ofertowe na wdrożenie systemu B2B